Grundet de nye anbefalinger fra regeringen ang. Corona situationen, er vi nødt til at lukke den generelle træningsplan og klubben.

Som udgangspunkt gælder denne nedlukning indtil 5. januar 2022.

Der er dog LIDT gode nyheder.

– Det er tilladt at træne udendørs, så dette bliver genindført ligesom sidste år – og vi opdaterer jer med en udendørs træningsplan, lige så snart denne ligger klar.

– Kæmpere på kamphold har stadig mulighed for at træne i klubben.

Hvis du skal deltage i træninger, enten indendørs eller udendørs, så opfordrer vi til, at du tager en test før træning. Gerne på dagen, eller dagen før. Det er en kraftig opfordring, men ikke et krav.

2022 træningsplanen opdateres snart – og I kan godt glæde jer!

Glædelige, og lidt triste, julehilsner fra os til jer

– – ENGLISH – –

Because of the new recommendations from the government regarding the Corona situation, we have to close the general training plan and the club.

Initially we are going to be closed until the 5th. of January 2022.

There are SOME good new however.

– It’s allowed to train outdoors, so we’ll try to implement this like last year – and we’ll keep you updated with an outdoors training plan as soon as it’s ready.

– Fighters on the Fighting/Tournament team will be allowed to train indoors for the duration

If you participate in training, either indoors or outdoors, we recommend that you get tested before training, either on the day or the day before. This is a serious recommendation but not a strict requirement.

The 2022 training plan will be updated soon – look forward to it.

Merry, and also a bit sad, Christmas from us to you.