Opdateret Invitation til Generalforsamling 2022 / Updated Invitation to General Assembly 2022

- - - ENGLISH BELOW - - -

Deadline for indsendelse af indkomne forslag er oprundet og hermed følger en opdateret invitation.

Der er ingen ændringer til den tidligere udsendte dagsorden og mødet afholdes i Lokale 4.3.0. i Nordkraft lokale 4.3.02 (AAU Auditoriet på plan 4 - adgang via trappeopgangen i hjørnet af “atriumsalen” i nærheden af indgangen til Kunsthal Nord).

Den opdaterede invitation kan findes her

Mvh.
Bestyrelsen

- - - ENGLISH - - -

The deadline for submitting proposals for the agenda has been reached off and an updated invitation follows.

There are no changes to the previously published agenda and the meeting will be in Room 4.3.0.2 in Nordkraft (The AAU auditorium on level 4 - access is through the stairwell in the corner of the "atrium hall" nearby the entrance to "Kunsthal Nord")

The updated invitation can be found here


Invitation til Generalforsamling 2022 / Invitation to General Assembly 2022

- - - ENGLISH BELOW - - -

Det er ved at være på den tid af året, hvor der skal afholdes Generalforamling i Aalborg Martial Arts - derfor indkalder vi hermed alle medlemmer til Generalforsamling 2022.

Generalforsamlingen afholdes mandag d. 7 Februar klokken 19:00 i Nordkraft. Vi er endnu ved at arrangere de nøjagtige lokaleforhold iht. DGI's anbefalinger herom, men det vil uanset hvad foregå indenfor rammerne af Nordkraft - er et eksternt lokale ikke til rådighed, afholdes Generalforsamlingen i foreningens egne lokaler.

Når vi har de nøjagtige lokaleforhold på plads, vil disse blive kommunikeret ud i en opdateret dagsorden sammen med eventuelle ekstrapunkter til dagsordenen - har man tilføjelser til dagsorden skal de modtages skriftligt på info@aalborgmartialarts.dk senest d. 31 januar.

Nærmere detaljer inkl. dagsorden kan hentes her

Grundet foreningens økonomiske grundlag er blevet stærkt svækket pga. Coronasituationen, er der planlagt en afstemning om at ratificere forslaget på sidste Generalforsamling om en forøgelse i kontingentsatserne med 50.- på alle abonnementstyper. Dette punkt stemmes om under dagsordenens §4.

Derudover følger de regulære punkter på dagsordenen som angivet i foreningens vedtægter.

Der vil grundet krav om bl.a. Coronapas ved forplejning desværre ikke være forplejning på mødet, så ønsker man snacks eller noget at drikke undervejs, bedes man selv medbringer det. Se nærmere om DGI's anbefalingerne til rammerne for Generalforsamlinger her.

Vi håber på at se mange delegerede på mødet.

Mvh.
Bestyrelsen

- - ENGLISH - -

It's that time of year when we gave a General Assemply in Aalborg Martial arts - so we we hereby invite all members to the General Assembly 2022.

The General Assembly will be held Monday 7th. of February at 19:00 in Nordkraft. We are still making arrangements for the specific location according to DGI's recommendations, but it will be within the Nordkraft building - If an external meeting room cannot be used, we will assemble in our own training area.

When the specific location has been determined, this will be communicated alongside an updated agenda alongside any extra points to the agenda - any additions to the agenda can be sent in writing to info@aalborgmartialarts.dk and needs to be received on 31st. of January.

Specific details and agenda can be downloaded here.

Seeing that our economic foundation has been weakened because of the Corona situation, there's a planned ratification of the proposal on the previous General Assembly about increasing the subscription/membership fees with 50 DKR on all membershiptypes. There will be a vote on this under the agenda at §4.

In addition to this are the regular agenda points as specified in our statutes.

Due to requierements of Coronapas if we provide refreshments, there till not be any provided during the meeting, so if one desires snacks or drinks during the meeting, please provide for yourself. Read more about DGI's recommendations for General Assemblies here.

We hope to see many delegates for the meeting.

Regards,
Management.


Referatet fra den Ekstraordinære Generalforsamling er nu tilgængeligt

Referatet fra den nyligt afholdte ekstraordinære generalforsamling er nu tilgængeligt her på siden.

Du kan finde det i Dokumentarkivet - kvaliteten er givetvis "scannet ind under interimistiske forhold", men forhåbentligt læsbar for de fleste. :)

Spørgsmål og andet vedr. indholdet kan henvendes til bestyrelsen via info@aalborgmartialarts.dk eller formand@aalborgmartialarts.dk


Opdatering vedr. dagsorden på en Ekstraordinære generalforsamling 2 Juli.

Den opdaterede dagsorden til den Ekstraordinære Generalforsamling kan hentes her

Spørgsmål eller andet må gerne henvendes til undertegnede eller på email info@aalborgmartialarts.dk

Vi har modtaget kandidaturer til de forskellige bestyrelsesposter som nedenstående.

  • Mark Brendstrup Bødker (kasserer)
  • Asger Hviid (bestyrelsesmedlem)
  • Klaes Madsen (bestyrelsesmedlem)
  • Rene Nørgaard (bestyrelsesmedlem)
  • Pia Tange (bestyrelsesmedlem)
  • Haukur Þorsteinsson (bestyrelsesmedlem / suppleant)
  • Jacob Winther (bestyrelsesmedlem)

Bemærk at bestyrelsen konstituerer sig iht. vedtægterne efter valget enten på selve Generalforsamlingen eller på et efterfølgende møde på et senere fastlagt tidspunkt.

Såfremt man har indmeldt sit kandidatur, men ikke er på listen, eller er på listen, men ikke mener i bør være det, må I meget gerne kontakte os, så vi kan få den rettet.

Husk at et gyldigt Coronapas er påkrævet for adgang jfr. gældende restriktioner. Læs mere her.


Angående den ekstraordinære generalforsamling d. 2 Juli 2021

Der er lige nogle detaljer vedr. et indkommet forslag til dagsordenen, der lige skal styr på inden den endelige dagsorden kan sendes ud, men den bør være alle i hænde inden udgangen af onsdag.

Der er ikke tale om en markant ændring i programmet, men dog et punkt, som kan betyde endnu en valghandling. I forbindelse med bestyrelsesvalget har vi til hensigt at udsende den endelige opstillingsliste i løbet af onsdag, så man kan se, hvilke kandidater vi allerede ved er på valg (og man kan komme og stemme på sin favorit i tilfælde af kampvalg).

Det er selvfølgeligt også stadig tilladt at stille op til valget på dagen, hvis man har ønsket at holde sit kandidatur hemmeligt.

Hvad angår selve afholdelsen af mødet, vil det blive afviklet i Nordkraft lokale 4.3.02 (forelæsningssalen) med mødestart klokken 19:00 og afslutning senest klokken 22:00.

Hvis man ikke har været der før, skal man blot gå op ad metaltrappen i hovedfoyeren i Nordkraft og tage et skarpt sving til højre ind i trappegangen dér. Derefter skal man en etage op på 4 sal, hvorefter indgangen vil være gennem døren ved elevatoren efter man har nået etage- rapoet og en smule lige ud og til højre.

Der vil være adgang til lokalerne fra ca. klokken 18:45 og fremad, så kom gerne lidt før og brug tiden på en snak med de andre mødedeltagere. Der vil også blive tilbudt et lille udbud af forfriskninger under mødet.

Vi ser frem til at se alle delegerede.


INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2 JULI 2021

Boom, vildt fredag aftens drop efter den første hektiske uge med indendørstræning. 🙃

Da vi mangler gode folk til at bestride poster sammen med os, har vi i bestyrelsen besluttet, at det er tid til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling,

Se dagsordenen for mødet her.

Som det fremgår af invitationen, vil vi stræbe efter at gøre det til et fysisk møde (såfremt restriktioner og andet kan overholdes) og derfor er der ikke en konkret lokation angivet deri, da vi endnu ikke har fundet lokaler. Facebook og hjemmesiden vil blive opdateret, når vi har fundet ud af om det bliver et fysisk eller digitalt møde (No! God! Please no! Zoom er det værste).

Vi er klar over at datoen ligger lige op ad sommerferieperioden, hvilket er et lidt træls tidspunkt, fordi nogle medlemmer måske er på vej på ferie. Vi må også erkende, at der nærmest aldrig er et godt tidspunkt at afholde møder på, så det er, hvad det er. 😬

Derfor vil vi opfordre folk til i god tid at indmelde kandidaturer til bestyrelsesposter, sådan at vi kan finde en eventuel løsning, hvis man ikke kan være til stede på selve valgdagen. Ønsker man andre emner behandlet, er man også velkommen til at indmelde dem til bestyrelsen iht. de normale regler for generalforsamlinger i vedtægterne.

Husk at få checket efter i god tid, om jeres medlemskab er i restance, da det er afgørende for stemmeberettigelse og tag kontakt til os om det. Det gælder i øvrigt ALLE tvivlspørgsmål angående medlemskaber, abonnementer mm.

Slutteligt vil vi gerne takke de medlemmer, som har givet den en ekstra skalle på det sidste med at hjælpe til ift. genåbning af indendørstræning og med at skabe noget gejst omkring foreningen. Det er virkeligt fedt at se så meget gejst, på trods af, at vi i bestyrelsen nogle gange er lidt "nederen" omkring regler mm. :)

Mvh. Bestyrelsen