Problemer med betaling

- - - English Below - - -
Vi oplever pt. en teknisk udfordring med vores betalingsordning. Modtager man en e-mail med oplysning om at ens kontingentbetaling for marts er afvist, er det et kollektivt problem.
Der arbejdes på en løsning på problemet.
Vi beklager ulejligheden.

- - - English - - -
We are currently experiencing some techincal difficulties with our payments. Should you receive an e-mail stating that the membership payment for March has been rejected, it is a collective problem.
We are working towards resolving the issue.
We apologize for any inconveniences.

Oprykningsforløb lørdag d. 29 Oktober

Til info afholdes der adgangsgivende oprykning til Øvet og Kamphold i Kickboksning / Muay Thai d. 29 Oktober 2022 klokken 11:00 til 14:00 i klubbens lokaler.

Man kan læse mere om oprykningsforløbet og tilmelde sig på den dertil indrettede side her på websitet.

Bemærk at forløbet strækker sig over ca. tre timer - medbring vand og sørg for at have indtaget et fornuftigt måltid i timerne inden for ikke at risikere at gå sukkerkold / dehydrere undervejs.


Hjemmesideændringer

Vi har lavet nogle ændringer på hjemmesiden, som forhåbentligt gør det lettere at finde informationen I som besøgende har brug for.

Det drejer sig om:

    • Flytning af holdinfo fra træningskalenderside til egen underside
    • Ny side med "ofte stillede spørgsmål"
    • Rettelse af url til træningsplanen

Derudover er vi stolte af at kunne give vores sponserer en plads på sitets footer.
Giv gerne deres websites/facebooksider et besøg og støt op om dem som de støtter os. :)

Skulle man opleve problemer etc. med sitet kan henvendelse ske på info@aalborgmartialarts.dk


Sommertræningsplan

SOMMERTRÆNING!

Vi går over til sommertræning fra uge 27-31. Begge uger inklusiv.

Der bliver fællestræning på tværs af idrætsgrene.

Hver mandag og onsdag klokken 18.00 - 19.30.

Kick'n'burn fortsætter som hidtil. Hver fredag 16.30 - 17.30.

Der kan opstå enkelte ekstra træninger, hvis trænerne byder ind på flere tidspunkter. Disse bliver oprettet på hjemmesiden, såfremt der kommer ekstra træninger. Så følg med på hjemmesiden på træningsplanen og i Facebookgruppen.


Opdateret Invitation til Generalforsamling 2022 / Updated Invitation to General Assembly 2022

- - - ENGLISH BELOW - - -

Deadline for indsendelse af indkomne forslag er oprundet og hermed følger en opdateret invitation.

Der er ingen ændringer til den tidligere udsendte dagsorden og mødet afholdes i Lokale 4.3.0. i Nordkraft lokale 4.3.02 (AAU Auditoriet på plan 4 - adgang via trappeopgangen i hjørnet af “atriumsalen” i nærheden af indgangen til Kunsthal Nord).

Den opdaterede invitation kan findes her

Mvh.
Bestyrelsen

- - - ENGLISH - - -

The deadline for submitting proposals for the agenda has been reached off and an updated invitation follows.

There are no changes to the previously published agenda and the meeting will be in Room 4.3.0.2 in Nordkraft (The AAU auditorium on level 4 - access is through the stairwell in the corner of the "atrium hall" nearby the entrance to "Kunsthal Nord")

The updated invitation can be found here


Invitation til Generalforsamling 2022 / Invitation to General Assembly 2022

- - - ENGLISH BELOW - - -

Det er ved at være på den tid af året, hvor der skal afholdes Generalforamling i Aalborg Martial Arts - derfor indkalder vi hermed alle medlemmer til Generalforsamling 2022.

Generalforsamlingen afholdes mandag d. 7 Februar klokken 19:00 i Nordkraft. Vi er endnu ved at arrangere de nøjagtige lokaleforhold iht. DGI's anbefalinger herom, men det vil uanset hvad foregå indenfor rammerne af Nordkraft - er et eksternt lokale ikke til rådighed, afholdes Generalforsamlingen i foreningens egne lokaler.

Når vi har de nøjagtige lokaleforhold på plads, vil disse blive kommunikeret ud i en opdateret dagsorden sammen med eventuelle ekstrapunkter til dagsordenen - har man tilføjelser til dagsorden skal de modtages skriftligt på info@aalborgmartialarts.dk senest d. 31 januar.

Nærmere detaljer inkl. dagsorden kan hentes her

Grundet foreningens økonomiske grundlag er blevet stærkt svækket pga. Coronasituationen, er der planlagt en afstemning om at ratificere forslaget på sidste Generalforsamling om en forøgelse i kontingentsatserne med 50.- på alle abonnementstyper. Dette punkt stemmes om under dagsordenens §4.

Derudover følger de regulære punkter på dagsordenen som angivet i foreningens vedtægter.

Der vil grundet krav om bl.a. Coronapas ved forplejning desværre ikke være forplejning på mødet, så ønsker man snacks eller noget at drikke undervejs, bedes man selv medbringer det. Se nærmere om DGI's anbefalingerne til rammerne for Generalforsamlinger her.

Vi håber på at se mange delegerede på mødet.

Mvh.
Bestyrelsen

- - ENGLISH - -

It's that time of year when we gave a General Assemply in Aalborg Martial arts - so we we hereby invite all members to the General Assembly 2022.

The General Assembly will be held Monday 7th. of February at 19:00 in Nordkraft. We are still making arrangements for the specific location according to DGI's recommendations, but it will be within the Nordkraft building - If an external meeting room cannot be used, we will assemble in our own training area.

When the specific location has been determined, this will be communicated alongside an updated agenda alongside any extra points to the agenda - any additions to the agenda can be sent in writing to info@aalborgmartialarts.dk and needs to be received on 31st. of January.

Specific details and agenda can be downloaded here.

Seeing that our economic foundation has been weakened because of the Corona situation, there's a planned ratification of the proposal on the previous General Assembly about increasing the subscription/membership fees with 50 DKR on all membershiptypes. There will be a vote on this under the agenda at §4.

In addition to this are the regular agenda points as specified in our statutes.

Due to requierements of Coronapas if we provide refreshments, there till not be any provided during the meeting, so if one desires snacks or drinks during the meeting, please provide for yourself. Read more about DGI's recommendations for General Assemblies here.

We hope to see many delegates for the meeting.

Regards,
Management.


COVID-19: Restriktionslempelser / Restrictions easing

Indeværende restriktionsanbefalinger for COVID-19 fra regeringen udløber 5 Januar 2022 og derfor kan vi afholde regulær træning igen med opstart 6 Januar.
Træningsplanen er i den forbindelse opdateret og der er kommet en række nye hold og instruktører til den kommende sæson.

Der er dog sat en række smittebegrænsende tiltag i værk, som vi ønsker at alle hjælper til med at implementere, så vi kan hjælpes ad med at minimere smitterisiko.

Husk at tiltagene ikke er sat i værk for at genere nogen, men er vores bedste bud for at forsvarligt at kunne holde åbent og samtidigt holde alle sikre.

FØR TRÆNING:
• Book plads på det hold du ønsker at deltage på, hvilket er vigtig ved en eventuel smitteopsporing

• Udviser du symptomer, der kan tyde på COVID-19, skal du blive hjemme

• Medbring egne handsker og evt. skinner (hvis du har nogle)
• Mød ikke op mere end 10min før holdstart.
• Klæd om hjemmefra så vidt det er muligt.
• Vent på at døren åbnes og SPRIT HÆNDER ved indgangen til receptionen.
• Inden du går ind i salen sprittes hænder og fødder
• Alt medbragt udstyr, overtøj osv. skal tages med ind i træningssalen.
• Bliv gerne testet jævnligt

UNDER TRÆNINGEN
• Undgå for mange forskellige træningsmakkere.

EFTER TRÆNINGEN
• Udgang via glasdøren til gangen! DU SKAL HAVE DINE TING MED IND I SALEN, SÅLEDES DU GÅR DIREKTE UD PÅ GANGEN EFTER TRÆNING.

- - ENGLISH - -

The current restriction recommendations for COVID-19 from the government expire on January 5th. 2022 and we can again have normal training starting January 6th.
The training schedule has been updated and there are a number of new classes and instructors for the coming season.

There are however a number of infection control measures in place, which we request everyone to help implement, so we can help eachother minimize infection risks.

Remember that the measures are not in place to annoy anyone, but our best effort towards responsibly be able to train and at the same time keep everyone safe.

BEFORE TRAINING:
• Book space on the classes you want to participate on, which is important for infection tracing

• If you have symptoms of COVID-19, please stay at home

• Bring your own gloves and shin guards (if you have any)
• Do not show up more than 10 mins. before class start
• Dress at home if possible
• Wait for the door to open and SANITIZE HANDS at the entrance to the reception
• Before you enter the gym area sanitize hands and feet
• All brought equipment, coats etc. is to be brought into the gym area
• Get tested regularly

DURING TRAINING
• Avoid having many different training partners

AFTER TRAINING
• Exit via the glass door to the hallway. BRING YOUR BELONGINGS INTO THE GYM AREA, SO YOU CAN PASS DIRECTLY INTO THE HALLWAY AFTER TRAINING


New restrictions due to COVID

Grundet de nye anbefalinger fra regeringen ang. Corona situationen, er vi nødt til at lukke den generelle træningsplan og klubben.

Som udgangspunkt gælder denne nedlukning indtil 5. januar 2022.

Der er dog LIDT gode nyheder.

– Det er tilladt at træne udendørs, så dette bliver genindført ligesom sidste år – og vi opdaterer jer med en udendørs træningsplan, lige så snart denne ligger klar.

– Kæmpere på kamphold har stadig mulighed for at træne i klubben.

Hvis du skal deltage i træninger, enten indendørs eller udendørs, så opfordrer vi til, at du tager en test før træning. Gerne på dagen, eller dagen før. Det er en kraftig opfordring, men ikke et krav.

2022 træningsplanen opdateres snart – og I kan godt glæde jer!

Glædelige, og lidt triste, julehilsner fra os til jer

– – ENGLISH – –

Because of the new recommendations from the government regarding the Corona situation, we have to close the general training plan and the club.

Initially we are going to be closed until the 5th. of January 2022.

There are SOME good new however.

– It’s allowed to train outdoors, so we’ll try to implement this like last year – and we’ll keep you updated with an outdoors training plan as soon as it’s ready.

– Fighters on the Fighting/Tournament team will be allowed to train indoors for the duration

If you participate in training, either indoors or outdoors, we recommend that you get tested before training, either on the day or the day before. This is a serious recommendation but not a strict requirement.

The 2022 training plan will be updated soon – look forward to it.

Merry, and also a bit sad, Christmas from us to you.


Alle Covid-19 restriktioner er ophævet

Fra d. 10 September blev Covid-19 nedgraderet fra sin status som samfundskritisk sygdom og derfor er alle restriktionerne for afvikling af træning ophævet.

Det betyder at holdstørrelserne ændres fra de nuværende 18 til ca. 30 og det ikke længere er strengt nødvendigt at booke plads på et hold for deltagelse (selvom vi gerne så at folk gjorde det til en vane, så vi kan se, hvor mange der ca. kommer), det er muligt at have flere makkere og også frit udlån af udstyr under træning.

I den kommende periode vil holdplanen blive rettet til at vise et retvisende antal pladser mm. sådan at man igen kan sikre sig en plads på holdene. Grundet tekniske årsager skal nogle hold fjernes fra planen og genoprettes - er det tilfældet, at man har booket en plads på sådan et hold, vil vi bestræbe os på at sende en besked herom og genbooke alle registrerede, sådan at ens booking ikke pludselig er forsvundet.

Som forholdsregel ift. den videre udvikling af Covid-19 situationen vil vi opfordre alle medlemmer til at udvise ekstra omhyggelighed omkring hygiejne og benytte sig af mulighederne for at spritte hænder før og efter træning og efter ex. toiletbesøg og desuden blive hjemme, hvis man er forkølet eller på anden vis udviser tegn på smitsom sygdom. Vi vil også fortsat køre med en skærpet indsats ift. afspritning/rengøring af udstyr og flader i en periode endnu, da sundhedskrisen endnu ikke er endegyldigt afblæst.

Vi håber på at se mange flere glade ansigter til træningen fremover.

Mvh.
Bestyrelsen


Åbent hus 28 August 2021

Den 28 August holder Aalborg Martial Arts åbent hus mellem klokken 10:00 of 15:00.

Her vil det være muligt at få en snak med foreningens medlemmer og deltage i "fri træning", hvor vores medlemmer og instruktører vil være behjælpelige med at vise grundteknikker, sådan at man som nysgerrig kan få mulighed for at prøve kampsport ad i et fredeligt tempo.

Fra klokken 10:00 til ca. 11:30 afholdes en regulær træning for vores Junior/Ungdomshold, hvor børn og unge under 18 er velkomne til at deltage i det regulære program. Efter klokken ca. 11:30 er lokalerne åbne for voksne medlemmer og gæster, hvor der er mulighed for selvtræning eller partnertræning alt efter hvad man har lyst til - vi anbefaler naturligvis at gæster henvender sig til et medlem, som kan fyre lidt op under interessen. =)

Husk træningstøj hvis I ønsker at deltage (shorts + t-shirt eller tilsvarende) og medbring gerne eget vand.

Vi håber på at se en masse glade mennesker.

Mvh.
Bestyrelsen