Indeværende restriktionsanbefalinger for COVID-19 fra regeringen udløber 5 Januar 2022 og derfor kan vi afholde regulær træning igen med opstart 6 Januar.
Træningsplanen er i den forbindelse opdateret og der er kommet en række nye hold og instruktører til den kommende sæson.

Der er dog sat en række smittebegrænsende tiltag i værk, som vi ønsker at alle hjælper til med at implementere, så vi kan hjælpes ad med at minimere smitterisiko.

Husk at tiltagene ikke er sat i værk for at genere nogen, men er vores bedste bud for at forsvarligt at kunne holde åbent og samtidigt holde alle sikre.

FØR TRÆNING:
• Book plads på det hold du ønsker at deltage på, hvilket er vigtig ved en eventuel smitteopsporing

• Udviser du symptomer, der kan tyde på COVID-19, skal du blive hjemme

• Medbring egne handsker og evt. skinner (hvis du har nogle)
• Mød ikke op mere end 10min før holdstart.
• Klæd om hjemmefra så vidt det er muligt.
• Vent på at døren åbnes og SPRIT HÆNDER ved indgangen til receptionen.
• Inden du går ind i salen sprittes hænder og fødder
• Alt medbragt udstyr, overtøj osv. skal tages med ind i træningssalen.
• Bliv gerne testet jævnligt

UNDER TRÆNINGEN
• Undgå for mange forskellige træningsmakkere.

EFTER TRÆNINGEN
• Udgang via glasdøren til gangen! DU SKAL HAVE DINE TING MED IND I SALEN, SÅLEDES DU GÅR DIREKTE UD PÅ GANGEN EFTER TRÆNING.

– – ENGLISH – –

The current restriction recommendations for COVID-19 from the government expire on January 5th. 2022 and we can again have normal training starting January 6th.
The training schedule has been updated and there are a number of new classes and instructors for the coming season.

There are however a number of infection control measures in place, which we request everyone to help implement, so we can help eachother minimize infection risks.

Remember that the measures are not in place to annoy anyone, but our best effort towards responsibly be able to train and at the same time keep everyone safe.

BEFORE TRAINING:
• Book space on the classes you want to participate on, which is important for infection tracing

• If you have symptoms of COVID-19, please stay at home

• Bring your own gloves and shin guards (if you have any)
• Do not show up more than 10 mins. before class start
• Dress at home if possible
• Wait for the door to open and SANITIZE HANDS at the entrance to the reception
• Before you enter the gym area sanitize hands and feet
• All brought equipment, coats etc. is to be brought into the gym area
• Get tested regularly

DURING TRAINING
• Avoid having many different training partners

AFTER TRAINING
• Exit via the glass door to the hallway. BRING YOUR BELONGINGS INTO THE GYM AREA, SO YOU CAN PASS DIRECTLY INTO THE HALLWAY AFTER TRAINING