Holdbeskrivelser

Her kan du læse om hvordan træningen er indrettet i forhold til træningsblokkene på træningskalenderen.

Vær opmærksom på at nogle blokke har forudsætninger for booking af plads – det gælder primært børn/unge holdene og Øvet Kickboksning/Muay Thai og Kickboksning/Muay Thai Kamphold.

Kræver holdet gennemførsel af et oprykningsforløb, vil datoerne herfor blive annonceret på oprykningskaldenderen.

Kick/Muay Thai Børn & Unge

Disse er vores ungdomshold for udøvere i alderen 11 – 17 år. Det er målet at instruere de unge mennesker i grundform, grundteknikker, disciplin og styrke dels gennem traditionel instruktion og dels gennem en mere legende tilgang til sporten.

Det er målet at eleverne skal have det sjovt mens de træner uden at give afkald på den sportslige kvalitet, sådan at det unge menneske både lærer selve sportens tekniske grundlag og føler sig som en del af fællesskabet i foreningen.

Målet er at den unge udøver træner med ca. jævnaldrene. Udviser et barn/ung stor modenhed kan der vurderingsmæssigt gives dispensation til træning på højere alderssegment – unge mellem 15 – 17 år kan som udgangspunkt også tegne et Junior medlemskab, der giver adgang til træning på voksenholdene.

Kick/Muay Thai Begynder

Dette modul er for udøvere i alderen 15+, der ikke har erfaring med kampsport, ikke har trænet Muay Thai eller kickboksning før eller primært ønsker at deltage på motionsniveau.

Det tages udgangspunkt i et bredt niveau hos de udøvende dog med fokus på grundteknikker, grundform og grundprincipperne i de respektive sportsgrene. Der læres hhv. slag og sparketeknik samt basal strategi ift. forsvar og angreb.

Bemærk at der trænes begge stilarter, da teknikkerne mellem do to krydser over og er anvendelige til begge stilarter. Instruktionen afhænger af instruktørens præferencer – spørg eventuelt inden opstart hvilke undervisningsblokke, der primært kører hvilken stilart.

Boksning Begynder / Motionist

Dette modul er for udøvere i alderen 15+, der ønsker at lære at bokse. Niveauet på holdet er meget bredt med plads til både stævneinteresserede og motionister.

Som udgangspunkt er der fokus på grundteknik, udholdenhed og styrke, sådan at man kan få gavn af træningen uanset om man har ambitioner om senere at deltage på konkurrenceniveau eller ønsker at blive vredet igennem motionsmaskinen.

Målet er at give deltagerne en grundforståelse for selve sporten på både et teknisk og strategisk plan og forberede dem til at kunne rykke op og deltage på det øvede hold.

Boksning Øvet/Kamphold

Dette hold er for udøvere, der har mestret basiskompetencerne indenfor boksning og ønsker at udfordre sig selv og/eller har stævne/konkurrenceambitioner.

På holdet trænes avanceret bevægelse og kampstrategi med henblik på at udvikle deltageren til at kunne deltage på konkurrenceniveau (eks. diplomboksning eller stævner).

Deltagelse kræver godkendelse af chefinstruktøren for bokseholdene – er man som deltager i tvivl, om man kan deltage på dette hold, kan man rette henvendelse til instruktørerne på begynder/motionistholdet eller direkte til chefinstruktøren på holdet.

Kick/Muay Thai Øvet

Dette hold er for øvede udøvere i alderen 15+. Det antages at deltagerne allerede har rimelig styr på grundteknikkerne indenfor enten Muay Thai eller Kickboxing og er i rimelig god form, sådan at der kan fokuseres på avancerede kampteknikker og principper indenfor de respektive sportsgrene.

Opvarmning foregår i et blandet hold, instruktion sker efter interessefelt af en instruktør indenfor den kampsportsgren man ønsker instruktion i.

Deltagelse kræver godkendelse af holdinstruktøren – er man i tvivl om man kan deltage, kan man rette henvendelse til instruktørerne på begynderholdene eller til instruktøren på holdet.

Kick/Muay Thai Kamphold

Dette hold er for øvede udøvere i alderen 15+. Det antages at deltagerne allerede styr på avancerede teknikker indenfor enten Muay Thai eller Kickboxing og er i god form, sådan at der kan fokuseres på træning ift. stævne- og konkurrencedeltagelse.

Opvarmning foregår i et blandet hold, instruktion sker efter interessefelt af en instruktør indenfor den kampsportsgren man ønsker instruktion i.

Deltagelse kræver godkendelse af holdinstruktøren – er man i tvivl om man kan deltage, kan man rette henvendelse til instruktørerne på begynderholdene, de øvede hold eller til instruktøren på holdet.

Muay Thai Teknik

Dette modul er målrettet udøvere i alderen 15+ der ønsker at fokusere på at træne med Muay Thai kampstilen. Det anbefales at man allerede har lidt erfaring med kampsport gennem f.eks. Muay Thai / Kickboxing 2 modulet eller tidligere kamsportserfaring, således at man kender til grundstand og grundlæggende slag / sparketeknikker, men der er dog også plads til nybegyndere på holdet.

Der trænes teknikker med partner, pads, let sparring og fysik med henblik på at afrunde den enkelte udøver til at kunne deltage teknisk og fysisk i kamp – men der er også plads til udøvere, der primært ønsker at “nørde” sporten, som ikke har ambitioner om kampdeltagelse.

Mixed Martial Arts (MMA)

Dette hold er for både begyndere og øvede udøvere i alderen 15+. På MMA holdet instrueres i en bred vifte af kampteknikker indenfor brydning / kamp på jorden og stående kampsport blandet med mobilitetsøvelser, hvor man lærer at bevæge sig effektivt i enhver kampsituation.

Det anbefales, at man har en smule grundlæggende viden og øvelse i kampsportsteknik inden man starter på MMA holdet, da der er mange emner udover disse, der dækkes under instruktionen.

Open Gym

På udvalgte dage afholdes der Open Gym, hvor man er velkommen til at komme og benytte lokalerne til enten individuel træning med foreningens udstyr eller sparre med andre klubmedlemmer. Har man f.eks. brug for at polere slag eller spark af på sandsækken, er det en oplagt mulighed at komme forbi og øve dét på disse dage.

Derudover er der “fri” leg til at sparre på tværs af kampsportsgrene – den eneste regel er at man respekterer hinanden, har venlige kampe under sessionen og lytter efter hvis instruktører / tilskuere påpeger, at man går lidt for hårdt til den.

Blokken er også en mulighed for at møde udøvere på tværs af niveauer og hold og hvor man kan mødes og snakke kampsport på tværs af discipliner – og også et sted at møde nye venner.

Kick N Burn

Kick N Burn er for udøvere i alle aldre, der ønsker at supplere deres almindelige træning med ekstra cardio og styrketræning.
På holdet gennemføres træningspas med en blanding af kropsvægtsøvelser og vægtøvelser suppleret med kampsportsinspireret konditionstræning.

Udover selve træningspasset er målet også at udøvere får lavet øvelserne med korrekt form og dermed efterfølgende får mest muligt ud af de indlagte styrke/konditionsblokke under den almindelige træning.

Er man lige begyndt med kampsport, er det et godt hold at få opbygget en god form, sådan at man ikke “gasser ud” under den almindelige træning og kan fokusere på at lære teknikkerne.

Udendørstræning

I nogle tilfælde vil der være træning udendørs, som er listet på en separat visning, der kan aktiveres ved at vælge fanebladet “Udendørstræning” over den regulære træningskalender.

Det kan f.eks. være løbetræning eller andet, der ikke foregår i vores lokaler, man kan melde sig til såfremt man overholder de angivne forudsætninger.

Tilmelding er anbefalet, da aktiviteterne typisk involverer at man bevæger sig rundt i et udendørsområde og dermed væk fra mødestedet angivet.

Tid, sted og forudsætninger vil være at finde under de enkelte “events”.