– – – ENGLISH BELOW – – –

Deadline for indsendelse af indkomne forslag er oprundet og hermed følger en opdateret invitation.

Der er ingen ændringer til den tidligere udsendte dagsorden og mødet afholdes i Lokale 4.3.0. i Nordkraft lokale 4.3.02 (AAU Auditoriet på plan 4 – adgang via trappeopgangen i hjørnet af “atriumsalen” i nærheden af indgangen til Kunsthal Nord).

Den opdaterede invitation kan findes her

Mvh.
Bestyrelsen

– – – ENGLISH – – –

The deadline for submitting proposals for the agenda has been reached off and an updated invitation follows.

There are no changes to the previously published agenda and the meeting will be in Room 4.3.0.2 in Nordkraft (The AAU auditorium on level 4 – access is through the stairwell in the corner of the “atrium hall” nearby the entrance to “Kunsthal Nord”)

The updated invitation can be found here