– – – ENGLISH BELOW – – –

Det er ved at være på den tid af året, hvor der skal afholdes Generalforamling i Aalborg Martial Arts – derfor indkalder vi hermed alle medlemmer til Generalforsamling 2022.

Generalforsamlingen afholdes mandag d. 7 Februar klokken 19:00 i Nordkraft. Vi er endnu ved at arrangere de nøjagtige lokaleforhold iht. DGI’s anbefalinger herom, men det vil uanset hvad foregå indenfor rammerne af Nordkraft – er et eksternt lokale ikke til rådighed, afholdes Generalforsamlingen i foreningens egne lokaler.

Når vi har de nøjagtige lokaleforhold på plads, vil disse blive kommunikeret ud i en opdateret dagsorden sammen med eventuelle ekstrapunkter til dagsordenen – har man tilføjelser til dagsorden skal de modtages skriftligt på info@aalborgmartialarts.dk senest d. 31 januar.

Nærmere detaljer inkl. dagsorden kan hentes her

Grundet foreningens økonomiske grundlag er blevet stærkt svækket pga. Coronasituationen, er der planlagt en afstemning om at ratificere forslaget på sidste Generalforsamling om en forøgelse i kontingentsatserne med 50.- på alle abonnementstyper. Dette punkt stemmes om under dagsordenens §4.

Derudover følger de regulære punkter på dagsordenen som angivet i foreningens vedtægter.

Der vil grundet krav om bl.a. Coronapas ved forplejning desværre ikke være forplejning på mødet, så ønsker man snacks eller noget at drikke undervejs, bedes man selv medbringer det. Se nærmere om DGI’s anbefalingerne til rammerne for Generalforsamlinger her.

Vi håber på at se mange delegerede på mødet.

Mvh.
Bestyrelsen

– – ENGLISH – –

It’s that time of year when we gave a General Assemply in Aalborg Martial arts – so we we hereby invite all members to the General Assembly 2022.

The General Assembly will be held Monday 7th. of February at 19:00 in Nordkraft. We are still making arrangements for the specific location according to DGI’s recommendations, but it will be within the Nordkraft building – If an external meeting room cannot be used, we will assemble in our own training area.

When the specific location has been determined, this will be communicated alongside an updated agenda alongside any extra points to the agenda – any additions to the agenda can be sent in writing to info@aalborgmartialarts.dk and needs to be received on 31st. of January.

Specific details and agenda can be downloaded here.

Seeing that our economic foundation has been weakened because of the Corona situation, there’s a planned ratification of the proposal on the previous General Assembly about increasing the subscription/membership fees with 50 DKR on all membershiptypes. There will be a vote on this under the agenda at §4.

In addition to this are the regular agenda points as specified in our statutes.

Due to requierements of Coronapas if we provide refreshments, there till not be any provided during the meeting, so if one desires snacks or drinks during the meeting, please provide for yourself. Read more about DGI’s recommendations for General Assemblies here.

We hope to see many delegates for the meeting.

Regards,
Management.